OS / Archív / Dvadsať rokov po...

OS 2/2009

Dvadsať rokov po...

Premárnená transformácia

Maďarsko v rokoch 1989 – 2009

Filozofia provincie

Preklad: Karol Chmel

Európa stredu

K šesťdesiatinám László Szigetiho.

Ficove hry

Rozhovor s Lászlóom Szigetim o slovensko-maďarských vzťahoch.

Islamská výnimka

Úryvok z pripravovanej knihy Budúcnosť slobody - Neliberálna demokracia v USA a v zahraničí.

Čítanie alebo dejiny bez konca

Alberto Manguel: Dějiny čtení. Brno: Host - vydavatelství, 2007. Preložila Olga Trávničková.

Osudy v soukolí totality

Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský, SPOL – Barrister a Principal, Brno 2009, 378 s.

Ironický labyrint

Peter Krištúfek: Šepkár. Bratislava: Marenčin PT, 2008.

Vítězství nevzdělanosti?

Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, Academia, Praha 2008, 126 s.

Komunizmus večne živý

Archie Brown: The Rise and Fall of Communism, The Bodley Head: 2009, 736 s.

Boh vracia úder – s citom

Roy Williams: God, Actually, Monarch Books 2009, 384 s.