Kalligram / Autori / Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (1976) vyštudovala medicínu v Bratislave a psychológiu vo Viedni. V súčasnosti pracuje na Psychiatrickej klinike 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde sa na venuje skúmaniu kognitívnych funkcií u pacientok s poruchami príjmu potravy. Okrem toho sa venuje prekladom z angličtiny a nemčiny a je autorkou troch kníh: zbierky poviedok Dulce de Leche, novely Yesim a románu Zlodeji a svedkovia, ktorý by mal onedlho vyjsť vo vydavateľstve LCA.