OS / Kontakt

Kontakt

Časopis OS – Občianska spoločnosť

Redakčná rada:

Martin Bútora, Péter Esterházy, Adam Michnik, Martin Muránsky, Péter Nádas, Petr Pithart, MIchal Stehlík, László Szigeti (predseda), Martin M. Šimečka

Šéfredaktor:

Juraj Buzalka

Email: kalligram@kalligram.sk