Kalligram / Autori / Daniel Kováčik

Daniel Kováčik

Daniel Kováčik (1875) je interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre. Vyučuje predmet Estetika masmédií a intertextualita.