Kalligram / Autori

Autori

Jozef Bátora

Jozef Bátora (1976) je riaditeľom Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v Bratislave. Jeho kniha Culture and External Relations: Europe and Beyond vychádza v britskom vydavateľstve Ashgate.

Jozef Kelemen

Jozef Kelemen (1951) je informatik. Je profesorom na Sliezskej univerzite v Opave a na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Venuje sa problematike umelej inteligencie, znalostných systémov a kognitívnej vedy.

Jozef Tancer

Jozef Tancer (1975), germanista a historik, prednáša na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FF UK v Bratislave, venuje sa kultúrnym dejinám Bratislavy a Uhorska.

József Demmel

(1982) je historik, slovakista. Zaoberá sa otázkami dejín národných hnutí a dejinami slovenskej spoločnosti v 19. storočí.

Juan J. Linz

Juan J. Linz (1926) je profesorom na Yale. Zaoberá sa totalitnými režimami a autoritatívnymi systémami vládnutia.

Juraj Buzalka

Juraj Buzalka (1975) je sociálny antropológ na FSEV UK. Venuje sa výskumu sociálnych transformácií, nacionalizmu a populizmu. Spolupracuje s výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Juraj Dolník

Juraj Dolník (1942), profesor na Katedre slovenského jazyka FF UK. Predmetom jeho odborného záujmu je súčasný jazyk, metodológia jazykovedného skúmania a poznávanie jazyka v interdisciplinárnych súvislostiach.

Juraj Podoba

Juraj Podoba (1958) je vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV a učiteľ na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.