Kalligram / Autori

Autori

Benjamin N. Cardozo

Benjamin Nathaniel Cardozo (1870 – 1938), narodil sa 24. mája 1870 v New York City. Po skončení právnického štúdia na Columbijskej univerzite (1891) začal pôsobiť ako advokát v New Yorku a pomerne zavčasu aj ako sudca. Predstavy o úlohe sudcu a o pochopení toho, čím sa sudca riadi pri rozhodovaní prípadov, zhrnul v mimoriadne úspešnej sérii prednášok uverejnených v roku 1921 pod názvom Podstata súdneho procesu (The Nature of Judicial Process).

Blanka Činátlová

Blanka Činátlová (1976) vyštudovala bohemistiku a teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Dizertačnú prácu o literárnych aspektoch tela a telesnosti Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie obhájila v Ústave českej literatúry a literárnej vedy, kde v súčasnosti vedie komparatistické kurzy so zameraním na stredoeurópsku literatúru.

Bogdan Góralczyk

Bogdan Góralczyk (1954) je profesor Európskeho centra na Varšavskej univerzite, publicista a bývalý diplomat.

Bohumil Fořt

Bohumil Fořt (1973) je český matematik a lingvista. Od roku 1993 pôsobí v Ústave Českej literatúry Akadémie vied Českej republiky a tiež prednáša teóriu literatúry na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je autorom kníh Úvod do sémantiky fikčných světů, Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy a Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání

Branislav Ondrášik

Branislav Ondrášik je zástupca vedúceho Ústavu masmediálnej komunikácie na Fakulte masmédiíu Bratislavskej vysokej školy práva.

Branislav Kovár

Branislav Kovár (1977) je archeológ. Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dokončuje doktorát v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Slovenskom archeologickom a historickom inštitúte a v časopise Historická revue.

Chris Hann

Chris Hann (1953) je profesorom sociálnej antropológie na Inštitúte Maxa Plancka.