Kalligram / Autori

Autori

Michaela Paštéková

Michaela Paštéková (1982) absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vedie semináre z estetiky, filozofie a teórie fotografie. Zaoberá sa estetikou fotografického obrazu a vplyvom nových médií na fotografiu

Michal Frank

Michal Frank (1977) je vedúcim redaktorom prešovského Korzára. V roku 2005 vyšla vo vydavateľstve Petit Press jeho kniha Gaučaňa o prvej slovenskej SuperStar. Vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Michal Havran

Michal Havran (1973) vyštudoval protestantskú teológiu v Štrasburgu, je zakladateľom a šéfredaktorom portálu Jetotak.sk. Jedenásť rokov žil vo Francúzsku.

Michal Stehlík

MIchal Stehlík (1976), český historik, dekan FF UK v Prahe, zaoberá sa najmä česko-slovenskými vzťahmi na prelome 19. a 20. storočia.

Miloslav Bahna

Miloslav Bahna (1978) pracuje v Sociologickom ústave SAV. V rokoch 2005 a 2006 publikoval štúdie venujúce sa latentnej ekonomike programu kultúrnej výmeny au pair a zamestnávateľom au pair. V roku 2011 obhájil dizertačnú prácu venovanú migrácii zo Slovenska.

Miroslav Marcelli

MIroslav Marcelli (1947) je filozof. Je profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na dejinky klasickej filozofie, semiotiku a niektoré postavy sú4asnej francúzskej filozofie. Je autorom kníh: Znovuzrodenie času, Michel Foucault alebo Stať sa iným, Príklad Barthes, Filozofi v meste, Mesto vo filozofii.

Miroslav Tížik

Miroslav Tížik (1973) je sociológ, pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem kurzov o súčasných sociologických teóriách vedie aj kurz Sociológia novej religiozity. Učí sociológiu umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom redakčnej rady časopisu pre reflexívnu a biografickú sociológiu Biograf.