Kalligram / Autori

Autori

Ivan Lacko

(1970) je  pracovník Katedry anglistiky a amerikanistiky FFUK v Bratislave.

Ivan Štefunko

Ivan Štefunko (1977) študoval na Inštitúte politických štúdií v Paríži, pracoval vo vládnej politickej strane a dnes podniká v oblasti technológií.

Iver B. Neumann

Iver B. Neumann je profesor na Nórskom inštitúte medzinárodných vzťahov v Oslo. Doktorát z politológie získal na Univerzite v Oxforde a zo sociálnej antropológie v Oslo. Jeho články sa objavujú v popredných časopisoch z oblasti medzinárodných vzťahov vrátane European Journal of International Relations, International Studies Quarterly a Millennium.

Ivica Ruttkayová

Ivica Ruttkayová (1963) absolvovala FFUK v Bratislave, odbor Teória kultúry. Od roku 1989 pracuje ako rozhlasová publicistka v Slovenskom rozhlase. Venuje sa kultúrnej publicistike v prúdovom vysielaní a popularizácii spoločenských vied v programe Rubikon na stanici Rádio Devín. Spolupracuje aj so Slovenskou televíziou. Je autorkou rozhlasových hier, píše tiež prózu a poéziu.

Jacques Rancière

Jacques Rancière (1940) je francúzsky filozof. Je profesorom filozofie na European Graduate School v Saas-Fee a profesor emeritus na Université de Paris (St. Denis). Preslávil sa ako spoluautor knihy Lire le Capital (1968), ktorú napísal spoločne s marxistickým filozofom Louisom Althusserom. Jeho poslednými knihami sú Le spectateur ômancipô, Et tant pis pour les gens fatigué a La nuit des prolétaires: Archives du rźve ouvrier.

Jana Horáková

Jana Horáková (1971) je česká teatrologička. Pôsobí ako pedagogička na ÚHV Masarykovej univerzity v Brne. je organizátorkou medzinárodného sympózia Media - Performance (2005, 2007, 2010) a editorkou česko-nemeckého zborníka Imaginary Spaces. Je autorkou knihy Robot ako robot.

János Kornai

János Kornai (1928) je profesor ekonómie na Harvardskej univerzite, krstný otec maďarskej ekonomickej reformy. V Kalligrame mu r. 1998 vyšla kniha Od gulášového komunizmu k trhovej ekonomike.

Jarmila Lajčáková

Jarmila Lajčáková (1978) Výskumne pôsobí v bratislavskom Centre pre výskum etnicity a kultúry. Študovala sociológiu a právo na Univerzite Komenského a právo na Torontskej univerzite, na ktorej získala aj doktorát. Jej doktorandská práča sa venuje teórii menšinových práv, ktorá vychádza z kontextuálneho chápania etnokultúrnej spravodlivosti. Prednáša ľudské pravá a multikulturalizmus na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.

Jonathan L. Larson

Jonathan L. Larson (1972) prednáša sociálnu antropológiu na Univerzite v Iowe. Doktorandské štúdium absolvoval na Michiganskej univerzite. Venuje sa praktikám rečnenia, pišania a čítania ako formám sociokultúrnych poznatkov, ktoré napomáhajú formovať politický poriadok. Zaoberá sa najmä vplyvom jazykových ideológií na kritické myslenie.