Kalligram / Autori

Autori

Dušan Kováč

(1942) je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, venuje sa dejinám strednej Európy v 19. a 20. storočí, autor viacerých monografií, o.i. Dejín Slovenska (1998).

Eduard Nižňanský

Eduard Nižňanský (1955) je profesor všeobecných dejín na FF UK v Bratislave. Je autorom viacerých publikácií o dejinách nacizmu, fašizmu a holokaustu.

Emil Višňovský

Emil Višňovský (1956) je slovenský filozof. V súčasnosti pôsobí ako profesor filozofie na UK, samostatný vedecký pracovník SAV v Bratislave a ako hosťujúci profesor na MU v Brne

Ernest Stredňanský

Ernest Stredňanský (1930) je bývalý šéfrežisér Československej televízie, po emigrácii v roku 1968 televízny režisér v KNTV San José, inštruktor pre televíznu produkciu na univerzitách v San Franciscu a v San José, redaktor Slobodnej Európy a Hlasu Ameriky a publicista. V roku 1981 získal EMMY Award.

Eugenie Trützschler zu Falkenstein

Eugenie Trützschler (1950) vyrastla v Prahe, v 50. rokoch, v roku 1967 emigrovala s rodičmi do Mníchova, kde vyštudovala politické vedy a históriu. Výskumne a publikačne sa venuje česko-nemeckým vzťahom, problematike Strednej Európy, politickej kultúre a úlohe regiónov v zjednotenej Európe. Pôsobí v Medzinárodnom inštitúte pre etnické skupinové práva a regionalizmus (INTEREG)

Éva Kovács

(1964)  vedecká pracovníčka Sociologického ústavu Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Fedor Blaščák

Fedor Blaščák (1975) je filozof a nezávislý kurátor. Spolueditor publikácie Transit 68/89 (Metropol Verlag, Berlin), autor knižiek Engerau (Bratislava 2005) a Myslým ekonomicky (Bratislava 2007). Publikoval texty v knihách a kolektívnych monográfiách Výzkumy intersubjektivity (Praha 2007), Unofficial (Rím 2008), Transit 68/69 (Berlin 2009) a Atlas of transformation (Zürich 2010). V roku 2007 založil iniciatívu MemoryKontrol (www.memorykontrol.org).