Kalligram / Anthropos

Anthropos

Karneval na pláži

Turizmus ako jeden z charakteristických prejavov modernej spoločnosti sa začína rozvíjať na prelome 18. a 19. storočia a v organizovanej podobe sa ujal o niekoľko dekád neskôr.

Ako sa cítiš a na čo myslíš?

V súvislosti s telom skôr cítime, než myslíme. Nejako sa cítime vo svojom tele, pričom toto cítenie sa je dvojaké. Na jednej strane sa istým spôsobom cítime, takpovediac, zdravotne. Ako sa cítiš?, pýtame sa človeka, o ktorom vieme, že má chrípku. Ako sa cítite?, pýta sa lekár, keď vojdeme do ambulancie.

Čo nám povedia pozostatky?

Výskum pohrebísk je jedným z najdôležitejších prvkov archeologického bádania. Archeológovia pomaly odkrývajú hroby predkov, dôsledne postupujú, niekedy len po malých centimetroch, až ku „škľabiacim sa“ lebkám. Paradoxne práve týmto spôsobom prichádzajú najčastejšie do styku s ľudským telom.

Dederon a stadion

Dederon, silon, nylon, chemlon, krepsilon, tesil, krimplen – pokud vám to zní jako magická formule, je to správně – tyto „látky“ totiž skutečně zaklínají člověka, uvězňují jej ve vlastním těle. Jedná se o názvy materiálů univerzálně prostupujících normalizační každodennost - od večerních rób, přes konfekci až k bytovým doplňkům.

Erving M. Goffman: Rod je náboženstvom ľudí

Erving M. Goffman sa venoval skúmaniu ľudí v každodenných situáciách, vo vzťahoch s druhými ľuďmi a taktikám, ako sa predvádzajú, aby vyzerali čo najlepšie. Okrem už kultovej knihy Sebaprezentácia v každodennom živote, ktorá vyšla v češtine pod názvom Všichni hrajem divadlo, je známy aj dvoma knihami, v ktorých sa sústreďoval na vzťahy medzi mužmi a ženami: Rodové predvádzanie a Aranžovanie medzi pohlaviami.