Kalligram / Autori

Autori

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz (1986) je analytik Publicus Slovensko, študuje sociológiu na Univerzite Lóránda Eötvösa v Budapešti.

Adam Hudek

(1979) je pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa stredoeurópskou historiografiou a dejinami inštitúcií vedeckého výskumu.

Alexander Bröstl

Alexander Bröstl (1953) je právnik, bývalý sudca Ústavného súdu SR, vysokoškolský profesor na Katedre teórie a dejín štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Alexander Maxwell

Alexander Maxwell (1969) pôsobí ako vedúci katedry dejín na Univerzite Victoria vo Wellingtone, New Zealand. Zaoberá sa výskumom východoeurópskej histórie.

Aňa Ostrihoňová

Aňa Ostrihoňová (1980) vyštudovala žurnalistiku a modernú filológiu. Pôsobí ako redaktorka v internetovom magazíne Inaque.sk. Venuje sa filmovej a literárnej publicistike, zameriava sa hlavne na súčasnú americkú a anglickú prózu a vývoj v oblasti vydávania kníh.

Anthony D. Smith

Anthony D. Smith (1933) je profesorom na London School of Economics. Je považovaný za jedného zo zakladateľov interdisciplinárneho skúmania nacionalizmu. Nacionalizmus považuje za moderný fenomén, ale poukazuje na to, že národy majú predmoderný pôvod.