Kalligram / Autori

Autori

Petr Vágner

Petr Vágner (1957) vyštudoval odbor filozofia-história na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako historik na rôznych pracoviskách akademie věd a po krátkom pôsobení v denníku Svobodné slovo zakotvil v diplomacii. V súčasnosti zastáva miesto výkonného riaditeľa Medzinárodneho vyšehradského fondu.

Radana Šafařiková

Radana Šafařiková (1976) je teoretička umenia. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr estetiku a filozofiu umenia na Université Panthéon-Sorbonne v Paríži. V súčasnosti prednáša na katedre Elektronickej kultúry a semiotiky na Karlovej univerzite v Prahe.

Richard Cedzo

Richard Cedzo (1974) je publicista a prekladateľ. Vyštudoval históriu a filozofiu, venuje sa teórii argumentácie a sociálnej teórii.

Roman Džambazovič

Džambažovič Roman (1973) je sociológ, výskumne sa zaoberá otázkami chudoby a sociálneho vylúčenia, sociálnymi nerovnosťami a sociológiou rodiny. Je autorom monografie Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby (2007).

Slavomír Olšovský

Slavomír Olšovský (1972) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Ako publicista sa venuje európskej literatúre a ruským dejinám.