Kalligram / Autori

Autori

Zdzisław Szeliga

(1953) je šéfredaktorom časopisu Ziemia Przemysla (Przemyślský región).

Zuzana Búriková

Zuzana Búriková (1975) je sociálna antropologička. Pracuje ako výskumníčka na Ústave Etnológie SAV a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa materiálnej kultúre, spotrebe a au pair.

Zuzana Kepplová

Zuzana Kepplová (1982) v roku 2011 je doktorandkou na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Venuje sa problematike životného štýlu, subkultúr a spoločenských tried s ohľadom na kategóriu rodu. Zaujíma sa tiež o konštrukt Východnej Európy a antifeminizmy.

Zuzana Kiczková

Zuzana Kiczková (1951) je docentka Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK. Autorsky, prekladateľsky a editorsky sa podieľala na vydaní prvej knižky z feministickej filozofie na Slovensku (Štyri pohľady do feministickej filozofie).

Zuzana Maďarová

Zuzana Maďarová (1984) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rodové štúdiá na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Zaoberá sa rodovou problematikou a od roku 2005 spolupracuje s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT.

Zuzana Očenášová

Zuzana Očenášová (1976) študovala psychológiu na FiFUK a gender studies na Central European University v Budapešti. V súčasnosti (2011) je doktorandkou na Európskych štúdiách a politikách Fakulty sociálnych a ekonomických vied.