Kalligram / Autori / Zuzana Kiczková

Zuzana Kiczková

Zuzana Kiczková (1951) je docentka Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK. Autorsky, prekladateľsky a editorsky sa podieľala na vydaní prvej knižky z feministickej filozofie na Slovensku (Štyri pohľady do feministickej filozofie).