Kalligram / Autori / Zuzana Kepplová

Zuzana Kepplová

Zuzana Kepplová (1982) v roku 2011 je doktorandkou na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Venuje sa problematike životného štýlu, subkultúr a spoločenských tried s ohľadom na kategóriu rodu. Zaujíma sa tiež o konštrukt Východnej Európy a antifeminizmy.