Kalligram / Autori / Zuzana Maďarová

Zuzana Maďarová

Zuzana Maďarová (1984) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rodové štúdiá na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Zaoberá sa rodovou problematikou a od roku 2005 spolupracuje s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT.