Kalligram / Autori / Adam Hudek

Adam Hudek

(1979) je pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa stredoeurópskou historiografiou a dejinami inštitúcií vedeckého výskumu.