Kalligram / Autori / Alexander Bröstl

Alexander Bröstl

Alexander Bröstl (1953) je právnik, bývalý sudca Ústavného súdu SR, vysokoškolský profesor na Katedre teórie a dejín štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.