Kalligram / Autori / Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Blanka Činátlová (1976) vyštudovala bohemistiku a teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Dizertačnú prácu o literárnych aspektoch tela a telesnosti Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie obhájila v Ústave českej literatúry a literárnej vedy, kde v súčasnosti vedie komparatistické kurzy so zameraním na stredoeurópsku literatúru.

Dederon a stadion