Kalligram / Autori / Branislav Kovár

Branislav Kovár

Branislav Kovár (1977) je archeológ. Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dokončuje doktorát v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Slovenskom archeologickom a historickom inštitúte a v časopise Historická revue.

Čo nám povedia pozostatky?