Kalligram / Autori / Miroslav Tížik

Miroslav Tížik

Miroslav Tížik (1973) je sociológ, pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem kurzov o súčasných sociologických teóriách vedie aj kurz Sociológia novej religiozity. Učí sociológiu umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom redakčnej rady časopisu pre reflexívnu a biografickú sociológiu Biograf.