Kalligram / Autori / Ivan Chorvát

Ivan Chorvát

Ivan Chorvát (1968) pôsobí v Inštitúte sociálnych a humanitných štúdií v Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej práci sa venuje sociológii rodiny, sociologickej analýze fenoménu turizmu, problematike spotreby v súčasnej spoločnosti a sociologickým teóriám. Je autorom monografií Muž – otec v súčasnej rodine a Cestovanie a turizmus v zrkadle času.