OS / Archív / Etnicita a viacjazyčnosť / Benjamin N. Cardozo: Podstata súdneho procesu

Benjamin N. Cardozo: Podstata súdneho procesu

Mušketier Benjamin Cardozo v boji za Nový údel (1932 - 1938)

„Kým v Podstate súdneho procesu jednoducho a zrozumiteľne opisuje vedomé a nevedomé procesy, na základe ktorých sudca rozhoduje svoje prípady, v Paradoxoch právnej vedy sa pokúša vyjadriť svoje názory vedeckou formou, oveľa sofistikovanejšie. Odkaz však zostáva rovnaký: dôležitosť, zložitosť a subtílnosť sudcovského povolania formujúceho a transformujúceho princípy všeobecného práva (common law), ktoré riadia každodenný život bežných občanov v závislosti na tom, ako sa spoločnosť mení v čase.“

Podstata súdneho procesu

Úvod. Metóda filozofie, 1. prednáška

(preklad: Alexander Bröstl)